Lättläst Teckenspråk

En del av AlmeDalarna

Sidfot 2019.png

 I år är vi med och projektleder AlmeDalarna. Många spännande seminarier blir det på Hamnplan 5 den 2 och 3 juli.

Följ AlmeDalarna på Facebook för mer info och uppdaterat program @almedalarna


”Det finns 8 miljoner människor som inte bor i Sveriges storstäder”. Det är det grundläggande temat på Dalarnas gemensamma satsning AlmeDalarna som för fjärde året i rad finns på plats i Visby under Almedalsveckan.

Vi kommer att finnas på plats den 2-3 juli i en lokal på Hamnplan 5 med spännande aktiviteter. Se programmet nedan:
 
 

Program för AlmeDalarna 2019

Tisdag 2 juli:

9.00 – 9.45 Den ohållbara ekvationen – bostadsbyggande utanför storstadsbubblan.


Samtal kring attraktiva boendemiljöer utanför storstadsbubblan, krångliga regelverk och den svenska exporten, som är avgörande för att stad och land ska leva.

Medverkande: Göran Cars, professor i samhällsbyggnad

10.30 – 11.15 Sveriges fulaste stad- förlust eller högvinst?

Ett samtal kring urbanisering, arkitektur och vad det är som gör en plats attraktiv för alla. Är det viktigt att vara snygg eller vill man hellre mötas av trevligt folk?

Medverkande: Viktoria Walldin, Socialantropolog, White Arkitekter
Gert Wingårdh, Arkitekt, Wingårdh Arkitektkontor
Angelica Ekholm, Näringslivschef Borlänge kommun

11.30 - 12.15 Pressträff “De kallar oss fula!”

12.45 – 13.30 Lunchseminarium: Hur inkluderar vi unga? Om stolthet, fördom och förväntan på stad och land.

Ett seminarium kring delaktighet och hur unga kan vara del i den lokala och regionala utvecklingen. Vad händer när unga inte upplever att de räknas? Vi bjuder på lunchmacka.

Medverkande: Ardalan Shekarabi, Civilminister
Lena Nyberg, Generaldirektör, MUCF - myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Victor Ganguly, Projektledare, We Change
Peter Möller, Samhällsanalytiker, Region Dalarna
Po Tidholm, Journalist och författare
Moderator: Linus Wellander, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

13.45 – 14.30 Ungdomsperspektivet- om vinsten med ungas inflytande i lokal och regional utveckling.

Ett seminarium om ungdomsperspektivet. Hur kan unga hjälpa till att göra den regionala utvecklingen mer effektiv, relevant, legitim och demokratisk? I detta seminarium presenterar vi hur en region har utvecklats i sitt utvecklingsarbete genom att arbeta med ett kunskapsbaserat ungdomsperspektiv. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf) erbjuder enkätverktyget LUPP, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, som mäter ungas egna upplevda levnadsvillkor.

Medverkande: Oscar Sjöqvist, Ledningsgruppen för Youth2020
Andreas Magnusson, Talesperson för Fridays for future
Christina Nordmark, Ungdomsstrateg, Orsa kommun
Linus Wellander, Utvecklingsledare, MUCF - myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Moderator: Johanna Tangnäs, ungdomsstrateg Region Dalarna

15.45 – 16.30 Hur kan offentlig sektor jobba med popmusik på regional nivå?

I det här seminariet diskuteras hur popmusiken som kulturyttring traditionellt sett fått ge vika för andra kultursatsningar samt hur offentligt finansierade satsningar kan stärka popmusiken på kommunal eller regional nivå. Dalapop är en av de lyckade satsningarna och nu vill fler regioner göra samma sak. Vilka värden tillförs en region när kreativa personer i musikbranschen väljer att stanna kvar i regionen istället för att flytta till storstadsregionerna?

Medverkande: Angelica Ekholm, Vilma Flood, Joppe Pilgren, Ulf Dernevik.
Moderator: Pelle Andersson


Onsdag 3 juli:


08.00- 09.15 Frukostföreläsning: Stora delar av Sverige är underinvesterat. En helhetssyn på transportsystemen skulle skapa bättre förutsättningar för utveckling.

Kommuner är i framtiden inte städer, orter och bygder, utan ingår istället i arbetsmarknadsnätverk och regionala system. Ett integrerat arbetsmarknadsnätverk där vi löst pendlingsrelationerna mellan kommuner skapar mycket goda förutsättningar för tillväxt. Vi är beroende av infrastruktursatsningar med helhetssyn som leder till utveckling av stad och land. Vi bjuder på frukost.

Medverkande:
Johan Granlund, vägexpert (Fd på b.la Sweco och WSP Group)
Anna-Karin Larsdotter, Transport Manager på AB
Niclas Lamberg, HR direktör, Trafikverket
Per Bondemark, Näringslivets Transportråd
Jan Bohman, KSO Borlänge
Anna Hed KSO, Mora
Sten Bergheden (m), ledamot i Trafikutskottet
Mattias Landgren, stadssekreterare till Tomas Eneroth

Politikerreflektion med Sten Bergheden (m), ledamot i Trafikutskottet samt Lars Isacsson (S), KSO Avesta och Distriktsordförande för S i Dalarna


10.30 – 11.30 Är det nagelskulptörer och influencers som ska driva svensk industri i framtiden?

Tillverkningsindustrin är en landsbygdsfråga. Samtidigt som människor i allt högre takt flyttar till större städer så kämpar industrin med kompetensbristen. Skolsystemet hinner inte med att möta efterfrågan. De allra flesta barn och unga är inte intresserade av att läsa teknik och naturvetenskap. Hur kommer det här att påverka Sveriges konkurrenskraft nästa decennium? Ovako och Stora Enso representerar Sveriges basindustri och jobbar nu - i samarbete med 2047 Science Center - med innovativa lösningar gällande kompetensförsörjning för att säkerställa konkurrenskraften år 2047.

Medverkande: Frida Andersson, Näringspolitisk expert, Teknikföretagen, Ledamot Swedsoft styrelse
Kjell Grundström, Projektledare, IUC Dalarna
Eva Cooper, Regionchef, Företagarna Gävleborg och Dalarna
Mari Jonsson, Styrelseordförande 2047 Science Center, styrelseledamot Ljungbergsfonden, Kommunalråd, Borlänge kommun
Moderator: Lena Lagestam, 2047 Science Center

12.00-13.00 Lunchworkshop: Programmering i skolan - en utmaning!

Programmering är numera obligatoriskt i grundskolan, samtidigt har många lärare inte rätt kompetens för att lära ut det till eleverna. På 2047 Science Center finns pedagoger anställda som arbetar med både lärare och elever i alla grundskolans stadier. Hur gör vi för att lära barnen programmering och göra det relevant och intressant för dem? Kom och prova själv! Vi bjuder på lunchmacka.

Medverkande: Sofia Källström, Pedagog, 2047 Science Center
Carina Hafren, Undervisningsråd, Skolverket
Christine Sundberg Carendi, Generalsekreterare, Svenska Science Center
Susanne Kjällander, Fil. Dr., Dept. of Child and Youth Studies, Stockholm University

13.15- 14.00 Hur kan kommuner skapa förutsättningar för besöksnäringen att växa i kulturhistoriska miljöer?

Ett seminarium kring huruvida Sveriges 15 världsarv är ett hinder i stadsplaneringen eller snarare en möjlighet för en stark besöksnäring och samhällsutveckling.

Medverkande:
Christina Staberg, Världsarvssamordnare, Falu kommun
Elene Negussie, Världsarvssamordnare, Region Gotland
Joakim Storck, Kommunalråd, Falu kommun
Kajsa Åberg, Turismstrateg Region Västerbotten

Moderator: Maria Thulemark, Högskolan Dalarna


Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.